Ik wens een visum voor:   

Als erkend legalisatiebureau kan u bij ons terecht voor al uw legalisaties, van A tot Z.

Indien er documenten met spoed dienen te worden gelegaliseerd, bent u bij ons aan het juiste adres. Ons flexibel en professioneel team zorgt ervoor dat alles snel en vlot verloopt.

Documenten laten legaliseren bij ambassades vormt voor ons, aangezien we ook over een visumdienst beschikken die dagelijks de ambassades bezoekt, uiteraard geen probleem. Wij kennen onze weg binnen de consulaire wereld en beschikken over uitstekende contacten.

Wij hanteren scherpe prijzen, een professionele service met een adequate knowhow binnen de wereld van legalisaties.

Voor welke legalisatie services kan u zoal bij ons tercht?

Sommige documenten moet u persoonlijk aanvragen of indienen. Andere kunnen we voor u verzorgen. Hieronder een overzicht van veel gevraagde document waarmee we u kunnen helpen:

REGISTRATIE

Een registratiekantoor neemt bepaalde gegevens op in de administratie. Door een document te laten registreren bij het registratiekantoor krijgt het een datum en kan het bestaan ervan niet meer worden betwist.

BELGISCHE STAATSBLAD

Het Belgisch Staatsblad produceert en verspreidt een brede waaier officiële publicaties. Regelmatig dient men voor het bedrijf een document te publiceren of wordt een uittreksel van een publicatie vanuit het Belgische Staatsblad gevraagd.

KBO

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is één van de initiatieven die de Belgische overheid genomen heeft om de administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudigen en dit door het principe van de éénmalige inzameling van gegevens toe te passen.

VERTALINGEN

Documenten welke in het buitenland moeten worden vertaald hebben vaak een beëdigd vertaler nodig. Voor sommige landen volstaat dit naargelang het land van bestemming al dan niet een verdrag heeft ondertekend, zoals bv. het verdrag van Wenen, het verdrag van Luxemburg of het verdrag van Brussel.

Wij beschikken over een databank van beëdigde vertalers waarop we keer op keer kunnen rekenen om een goed en snel resultaat te leveren.

LEGALISATIE

Soms hoeft een document helemaal niet meer te worden gelegaliseerd. Als het land waarvoor het document bestemd is een verdrag heeft ondertekend, zoals bv. het verdrag van Wenen, het verdrag van Luxemburg of het verdrag van Brussel. Heeft dit land het verdrag van Den Haag ondertekend, dan volstaat een Apostille.

Moet er echter toch een legalisatie gebeuren, dan moet men steeds aandachtig zijn dat de legalisatieketen correct wordt voltrokken.Het enige wat u hoeft te doen is ons een email te sturen. Best kan u vermelden:

1) Welk document u nodig heeft?

2) Wat is het doel van het document?

3) Moet het vertaald worden? Zo ja, in welke taal?

4) Heeft de vragende partij specificaties gegeven?

5) Extra informatie welke u relevant vindt?

 

Welke zijn de meest voorkomende stappen in het legalisatieproces?

Legalisatie stap 1: Beëdigd vertaler

Legalisatie stap 2: Rechtbank 1ste aanleg

Legalisatie stap 3: Ministerie van Justitie

Legalisatie stap 4: Ministerie van buitenlandse zaken (apostille)

Legalisatie stap 5: Ambassade

 

Hoe kan u ons inschakelen om dit alles voor u te regelen?

U kan ons bellen op 02/342.42.45 of ons mailen op belgium@traveldocs.eu